Scouting Nederland
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Wereldwijd zijn ruim 40 miljoen kinderen en jongeren lid van Scouting. In Nederland zijn wekelijks zo’n 110.000 leden actief: 25.000 vrijwilligers organiseren activiteiten voor 85.000 jeugdleden.
Pedagogisch verantwoord
Bij Scouting leren de kinderen en jongeren door te doen. De Scoutingmethode geeft ze de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, brede activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding en de vrijheid om te spelen in de natuur vormt Scouting een goede, pedagogische omgeving waar veel kinderen en jongeren baat bij hebben. Het vrije spelen, zonder al te veel inmenging van volwassenen, is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.
 

 
Ontwikkeling
Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meisjes en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouts zijn zeer actief in de samenleving. Behalve de jeugdleden ontwikkelen ook de vrijwilligers zich bij Scouting. Vaardigheden die scouts opdoen binnen Scouting zetten ze actief in binnen de maatschappij. Niet alleen op school of op het werk, maar juist ook in het dagelijks leven. Scouting biedt ervaringen die een leven lang meegaan.
Natuur
Activiteiten in de natuur vormen een essentieel en onderscheidend kenmerk van Scouting. Leden voeren er actieve ontwikkelingsgerichte activiteiten uit, zoals kamperen, koken op houtvuur, vlotvaren, nachtspelen, kampvuren maken en kanoën. Verder zijn er typische natuur- en milieu-educatieactiviteiten rondom dieren en planten, het weer en ecologie. Scouting beheert ruim 20 kampeerterreinen in of aan de rand van bijzondere natuurgebieden.
 

 
Buitenlucht
Door veel buiten te zijn leren leden actief en spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en te waarderen. Spelen in de natuur heeft veel voordelen ten opzichte van binnen spelen. De natuurlijke, ruige omgeving spreekt de kinderen aan op hun fantasie en stimuleert creatief denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen en leert ze om te gaan met risico’s. Kinderen bewegen bovendien actief in de buitenlucht, wat bijdraagt aan hun gezondheid.
Vrijwilligers
Jongeren krijgen bij Scouting op relatief jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke vrijwilligerstaken op zich te nemen. In een veilige omgeving werken ze aan allerlei vaardigheden, zoals leiding geven, organiseren, communiceren en samenwerken met anderen. Deze vaardigheden passen ze toe tijdens hun studie en werk. Jongeren krijgen erkenning voor verworven competenties. De kans is groot dat zij zich buiten Scouting ook actief opstellen.